Текст песни Litvintroll - Пан Маннелиг

Просмотров: 187
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Litvintroll - Пан Маннелиг, а также перевод песни и видео или клип.
Пан Манэліг

Музыка: Litvintroll, Народная
Словы: Народныя
Пераклад: В. Верабейчыкаў, А. Апановіч,
З. Сасноўскі

Аднойчы на світанку,
Як сонца не ўзышло,
І ня чуць было спеваў птушыных,
Рыцара спаткала пачвара злая з гор -
Дачка брудных троляў хлуслівых.

Пан Манэліг, пан Манэліг,
Каханым будзь маім
Атрымаеш ўсе скарбы зямныя.
Належаць буду я табе,
А ты належаць мне.
Адкажы мне толькі: “так” ці “не”

Дванаццаць лепшых коней
Атрымаеш ад мяне,
Што гуляюць у горнай лагчыне.
Ніколі не ляжала сядла на іх спіне
І іх шпоры ніколі не білі.

Дванаццаць водных млынаў
Я падару табе
Што стаяць паміж Ціла і Тэрна,
Іх жорны медзяныя захопяць цябе,
І іх колы аздоблены срэбрам.

Шаблю залатую я падару табе.
Чараўніцтвам яна абкавана.
Ёй ты пераможаш ворагаў сваіх,
Будзе слава табе і пашана

Калі б царквой Хрыстовай
Хрышчона ты была,
Я бы ўзяў падарункі такія.
А ты пачвара брудная і Д'ябла дзіця,
Чэрці з пекла табе як радныя.”

Пачварына пабегла ў пячору да сябе,
У душы яе смутак і скруха:
“Каб гэты рыцар годны застаўся пры мне,
То прыйшоў бы канец ўсім пакутам..."
Ban Manelіg

Music : Litvintroll, Folk
Word: Narodnyya
Peraklad V. Verabeychykaў A. Apanovіch ,
Z. Sasnoўskі

Adnoychy on svіtanku ,
Yak Sontz not ўzyshlo ,
I. nya chuts was spevaў ptushynyh ,
Knight spatkala pachvara evil s mountains -
Dacha Brudno trolyaў hluslіvyh .

Manelіg Pan , Pan Manelіg ,
Kahane Budz maіm
Atrymaesh ўse Treasures zyamnyya .
I 'll Nalezhats Taba
And you nalezhats me .
Adkazhy tolkі me : "so" tsі " not "

Dvanatstsats Lepsha horses
Atrymaesh myane hell ,
INTO gulyayuts have gornay lagchyne .
Nіkolі not lyazhala syadla on ix spіne
I. ix spurs nіkolі not bіlі .

Dvanatstsats water mlynaў
I Padar tabe
INTO stayats pamіzh Tsіla i Terna ,
Ix millstone medzyanyya zahopyats tsyabe ,
I. ix cola azdobleny srebram .

Chablis Zalata I Padar tabe .
Charaўnіtstvam abkavana yang .
Her you peramozhash voragaў svaіh ,
Budz glory tabe i Pasha

Kalі b tsarkvoy Hrystovay
Hryshchona you were ,
I would ўzyaў padarunkі takіya .
And you pachvara Brudno i D'yabla dzіtsya ,
Chertsі s baked tabe radnyya yak . "

Pachvaryna pabegla ¢ pyachoru syabe yes ,
In the souls of Re smutak i skruha :
" Kab gety Knights are suitable zastaўsya pry me
That would pryyshoў kanets ўsіm pakutam ... "
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет