Текст песни Молитва Українського Націоналіста - Марш слави УПА м. Дрогобич 14.10.2013р.

Просмотров: 235
4 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Молитва Українського Націоналіста - Марш слави УПА м. Дрогобич 14.10.2013р., а также перевод песни и видео или клип.
УКРАЇНО, Мати Героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, шумом карпатських ручаїв, боїв славного Завойовника Батька Хмеля, тріюмфом і гуком гармат Революції, радісним гомоном Софійських Дзвонів. Нехай в Тобі відроджуся, славою Твоєю опромінюся, бо ти все життя моє, бо Ти все моє щастя.

Задзвони мені брязкотом кайдан, скрипом шибениць в понурі ранки, принеси мені зойки закатованих в льохах і тюрмах, і на засланні, щоб віра моя була гранітом, щоб росло завзяття, міць, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли Герої за Тебе, за Твою славу, за Твої Святі Ідеї; щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, глум катів Твоїх, невинну кров помордованих під Базаром, Крутами, в Кінгірі і Воркуті, геройську смерть героїв Української Нації, Української Національної Революції - полковника Євгена Коновальця, Басарабової, Головінського, Шухевича, Бандери та славну смерть Данилишина і Біласа, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребані.

Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці мойому. Страху нехай не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, у серці замешкай мойому! У тюрмах і тяжких хвилинах підпільного життя рости мене до ясних чинів. В чинах тих хай знайду я смерть солодку, смерть в муках за Тебе. І розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі, ВІДВІЧНА УКРАЇНО, МОГУТНЯ І СОБОРНА!
Ukraino , Mati Geroїv , zіydi to direct insertions , prilin storm vіtru kavkazkogo , noise Carpathian ruchaїv , boїv glorious Zavoyovnika Old Man hops trіyumfom i Hooke Garmat Revolyutsії , radіsnim hubbub Sofіyskih Dzvonіv . Let them in Tobi vіdrodzhusya , glory Tvoєyu opromіnyusya , bo ti all Zhittya moє , more Tee all moє Happiness .

   Zadzvoni Meni bryazkotom Kaidan , creaking shibenits in ponurі wounds , bring Meni Zoya zakatovanih in jails lohah i , i on zaslannі , dwellers Vira my bula granіtom , dwellers grew zavzyattya , mіts , dwellers smіlo I have yshov bіy so yak іshli Geroї for you, for Thy glory , for Tvoї Svyatі Іdeї ; dwellers pomstiti Shame nevolі , potoptanu honor Gloom katіv Tvoїh innocent blood pomordovanih pid Bazaar , cool, in Kіngіrі i Vorkutі , geroysku death geroїv Ukraїnskoї Natsії , Ukraїnskoї Natsіonalnoї Revolyutsії - Colonel Єvgena Konovalets Basarabovoї , Golovіnskogo , Shukhevich Bandera is the glorious death Danylyshyn Bіlasa i , i tisyach іnshih Ignorance us scho їh kostі porozkidanі abo secretly zagrebanі .

   Vaughn zhittєtvorchim slept at all kvolіst sertsі moyomu . Let them fear I do not know , do not know scho Takeo Vahan . Skrіpi 're Mine spirit zagartuy will have hesitated sertsі moyomu ! In jails i serious hvilinah pіdpіlnogo Zhittya grow mene to yasnih chinіv . In the silent ranks high znaydu I licorice death , death in agony for you . In the I rozplinusya Tobi I i vіchno zhitimu in Tobi , VІDVІCHNA Ukraino , Mogutnov the I Sobornost !
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет