Текст песни Forsh - Du noric ekel es....

Просмотров: 796
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Forsh - Du noric ekel es...., а также перевод песни и видео или клип.
Դու Նորից Եկել Ես

Դու նորից եկել ես,ի՞նչ անեմ,
Ես այնպէս սիրել եմ քո հոգին,
Գերել ես հայեացքով քո անեզր
Ու կապել քո սիրոյ հմայքին։

Քեզ երկար,շատ երկար եմ սիրել,
Ու թաքուն արտասուել քեզ համար,
Դու նորից եկել ես,— քեզ սիրե՞մ,
Քեզ սիրե՞մ,քեզ սիրե՞մ, ի՞նչ անեմ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա։

Չիգիտես ի՞նչ անես, ո՞ւմ սիրես,
Դու խենթ ես,խենթ աղջիկ մի լուսէ
Ես էլ քեզ խենթի պէս եմ սիրել,
Բայց քեզնից երբեք սէր չեմ տեսել։
Դու խենթ ես,խենթ աղջիկ,բայց հիմա
Դու նորից եկել ես,ի՞նչ անեմ,
Ես էլ խենթ եմ դառել ակամայ,
Քեզ նորից սիրել եմ,ի՞նչ անեմ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա։

Քեզ սիրե՞մ,քեզ սիրե՞մ,ի՞նչ անեմ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա։

Խօսք՝ Դեւի
Երաժշ.՝ Նիկոլ Գալանտէրեանի
Դու Նորից Եկել Ես

Դու նորից եկել ես , ինչ անեմ ,
Ես այնպէս սիրել եմ քո հոգին ,
Գերել ես հայեացքով քո անեզր
Ու կապել քո սիրոյ հմայքին .

Քեզ երկար , շատ երկար եմ սիրել ,
Ու թաքուն արտասուել քեզ համար ,
Դու նորից եկել ես , - քեզ սիրեմ ,
Քեզ սիրեմ , քեզ սիրեմ , ինչ անեմ ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա .

Չիգիտես ինչ անես , ում սիրես ,
Դու խենթ ես , խենթ աղջիկ մի լուսէ
Ես էլ քեզ խենթի պէս եմ սիրել ,
Բայց քեզնից երբեք սէր չեմ տեսել .
Դու խենթ ես , խենթ աղջիկ , բայց հիմա
Դու նորից եկել ես , ինչ անեմ ,
Ես էլ խենթ եմ դառել ակամայ ,
Քեզ նորից սիրել եմ , ինչ անեմ ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա .

Քեզ սիրեմ , քեզ սիրեմ , ինչ անեմ ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա .

Խօսք , Դեւի
Երաժշ . , Նիկոլ Գալանտէրեանի
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет